ساعت پشتیبانی: 8 الی 16 روزهای کاری (گفتگوی آنلاین)
نوشتن یک نظر

در روش مسیریابی مختصات مکانی مبدا، مقصد و نقطه‌های میانی (مکان‌هایی که در حرکت از مبدا به مقصد قصد عبور از آن را دارید) را در قالب یک فایل JSON از شما می‌گیرد و مسیر حرکت، مسافت و مدت زمان تا نقطه بعدی و همچنین مدت زمان و مسافت از مبدا تا مقصد را به عنوان پارامتر خروجی به شما می‌دهد.

 

توجه: در تمام وب‌سرویس‌های سفارشی پارسی‌جو، اطلاعات ورودی از طریق پارامترها، به شیوه GET یا POST دریافت و خروجی در قالب فرمت JSON برگشت داده می‌شود.

توجه: جهت اعتبارسنجی لازم است رشته api-key دریافت شده را در Header درخواست خود با پارامتر api-key قرار دهید. (راهنمای دریافت API Key) (نحوه ارسال api-key در هدر درخواست)

 

ساختار ورودی

http(s)://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=direction

نمونه

https://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=direction&p={"lat1":"StartPoint_Latitude","lon1":"StartPoint_Longitude","lat2":"StartPoint_Latitude","lon2":"StartPoint_Longitude","points":[{"lat":"MidlePoint1_Latitude","lon":"MidlePoint1_Longitude"}]}

پارامترهای ورودی

 

مشخصات

نوع متغیر

لزوم استفاده

نام متغیر در پارامتر خروجی

توضیحات

 

،Json مشخصات مبدا و مقصد و نقاط میانی

String

نقاط مبدا و مقصد اجباری- نقاط میانی غیر اجباری

p

{ "lat1":"مبدا", "lon1":"مبدا", "lat2":"مقصد", "lon2":"مقصد", "points":[ {"lat":"نقطه میانی","lon":"نقطه میانی"} ] }

 

پارامترهای خروجی

مشخصات

نوع

نام متغیر در پارامتر خروجی

توضیحات

مسیر

String

wkt

 WKT (LineString)

نام معبر

String

name

 

مسافت تا نقطه بعدی

Double

distance

 متر

مدت زمان تا نقطه بعدی

Integer

time

میلی ثانیه

توضیحات متناظر با نقطه

String

text

 

مدت زمان از مبدا به مقصد

Integer

totalTime

میلی ثانیه

مسافت از مبدا تا مقصد

Double

totalDistance

 متر

 

کدهای مربوط به پاسخ درخواست:

 

400 پارامترها ناقص هستند.

404 متدی با این نام پیدا نشده است.

405 متد فراخوانی Get یا Post اشتباه است.

500 خطا در انجام عملیات، بعدا تلاش کنید.

 

مثال: 

https://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=direction&p={"lat1":"35.749512867706734","lon1":"51.386469313376715","lat2":"35.736465851992186","lon2":"51.37511284040718","points":[{"lat":"35.739414755245754","lon":"51.37349680947546"}]}

 

توجه: در مثال فوق مختصات نقطه مبدا (رنگ سبز) و مختصات نقطه مقصد (با رنگ آبی) و یک نقطه میانی (رنگ نارنجی) نیز در مسیریابی به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شده است (مختصات نقطه میانی با رنگ قرمز مشخص شده است)

 

 

پاسخ دریافت شده از سرور به صورت زیر است:

{

"reqStatus": {

"statusCode": 200,

"message": null

},

"result":[{"wkt":"LINESTRING (51.3862788431399 35.74946287535577, 51.38626586019097 35.749495455983926, 51.38629379986883 35.750779749843026, 51.386260644784436 35.75191763979012, 51.386385255747705 35.75410457150872, 51.38645529120688 35.754596682368145, 51.38653445362749 35.754895636921276, 51.38664025187433 35.75531119306336, 51.38689040512347 35.75558109035152, 51.38709976644292 35.755684094630574, 51.3874918532556 35.75578616758703, 51.38841050986373 35.755876319614266, 51.38959422088252 35.75603017410703, 51.39546043564663 35.756409594932414, 51.39624200156872 35.75645839623641, 51.39624069771708 35.756325217105264, 51.39639417968081 35.754433142120384, 51.396509849947165 35.75336826786477, 51.39655697487049 35.75293445779982, 51.39651189885688 35.75264872802754, 51.396581375522494 35.75151176940304, 51.39646496019807 35.751363316581326, 51.3963071941504 35.751296261354454, 51.39552208920245 35.75111763368065, 51.3922464413698 35.750906037186965, 51.38664341837116 35.75046440401221, 51.38537700590589 35.750369222842956, 51.38344879560431 35.75022691675038, 51.38018469617184 35.750013643876024, 51.37813802163611 35.74991343356476, 51.376256191199786 35.74978938139504, 51.376250230735174 35.74978882260149, 51.37570875977819 35.7498562503574, 51.37526377384209 35.74993764795224, 51.37430730553658 35.7502349261247, 51.37322529494521 35.750564428058965, 51.37279670028679 35.75064601191832, 51.372257091975 35.75066482463475, 51.37185923096223 35.750621052472766, 51.37161671455838 35.750574300078476, 51.3712704488174 35.75044689514742, 51.37091691876017 35.750264169654194, 51.37072860533137 35.75014235265871, 51.37047398173378 35.74992013908744, 51.370212280084466 35.74962137079883, 51.37004985742382 35.74933247452972, 51.36994350038343 35.748999619834116, 51.369906806273164 35.74868110750648, 51.36992431513796 35.74836091879817, 51.370149881470574 35.74736626626625, 51.37016124360624 35.74719713808292, 51.37018769316795 35.74710735858472, 51.37021898560715 35.746803933683125, 51.37020613335534 35.74642041503833, 51.36977716616788 35.745041126274494, 51.36963113478492 35.74447693104618, 51.36950428864742 35.743661651246136, 51.36944375267872 35.74347762190128, 51.36935732594186 35.742778571161146, 51.369265125004915 35.74245391210438, 51.36911480953801 35.742125155228194, 51.36895965119361 35.741908715857015, 51.3681788303296 35.74096994268082, 51.368009143352715 35.74058046357141, 51.36796071457775 35.74029696897336, 51.36797766464899 35.74006488338258, 51.36808197277968 35.739808955933356, 51.36823452342081 35.73962176009167, 51.36838521141675 35.739500501889744, 51.36856681932286 35.7393995465204, 51.36887471457291 35.73930511040923, 51.36924463590781 35.739282572402416, 51.36947243741466 35.73931982530623, 51.3696797498244 35.739371979371576, 51.370508999463375 35.73967708065384, 51.37136004205108 35.73995852634218, 51.3721214914051 35.74025375560493, 51.37259907363204 35.7404642345115, 51.373391442896235 35.7406808601472, 51.37366003633276 35.740801559555564, 51.374067955629556 35.740873271395415, 51.37473757657567 35.74083322452381, 51.37492179218505 35.740786285865, 51.37514046673046 35.74068644808277, 51.37523993198365 35.74037017092936, 51.375237883073936 35.7403696121358, 51.375435882257726 35.739794986094424, 51.3754424015159 35.73977580084895, 51.37427731694901 35.739510932702814, 51.373522759941736 35.73933950254052, 51.373522759941736 35.73933950254052, 51.373107389504625 35.73924513323408, 51.374052309409954 35.736540199887905, 51.374138363617774 35.736292095548485, 51.37509871404864 35.73650737283108)","instructionList":[{"name":"","distance":652.915,"time":35919,"text":" ادامه دهید"},{"name":"","distance":96.795,"time":5807,"text":"سمت راست کمی بپیچید"},{"name":"","distance":793.437,"time":44826,"text":"سمت چپ کمی بپیچید"},{"name":"شيخ بهايي","distance":392.951,"time":21758,"text":" از سمت راست بپیچید به شيخ بهايي"},{"name":"","distance":158.613,"time":9516,"text":"سمت راست کمی بپیچید"},{"name":"","distance":1028.542,"time":54284,"text":"سمت راست کمی بپیچید"},{"name":"همت","distance":826.221,"time":42489,"text":" از سمت چپ کمی بپیچید به همت"},{"name":"","distance":183.021,"time":10981,"text":"سمت راست کمی بپیچید"},{"name":"","distance":695.898,"time":41462,"text":"سمت چپ کمی بپیچید"},{"name":"","distance":400.437,"time":22693,"text":"سمت چپ کمی بپیچید"},{"name":"","distance":329.129,"time":19747,"text":"سمت راست کمی بپیچید"},{"name":"","distance":732.501,"time":42456,"text":"سمت چپ کمی بپیچید"},{"name":"نصر","distance":137.165,"time":7596,"text":" از سمت راست کمی بپیچید به نصر"},{"name":"نصر","distance":68.581,"time":3798,"text":" از سمت چپ بپیچید به نصر"},{"name":"39","distance":179.919,"time":12953,"text":" از سمت راست بپیچید به 39"},{"name":"","distance":0.0,"time":0,"text":"توقفگاه 1"},{"name":"39","distance":38.93,"time":2802,"text":"39 را ادامه دهید"},{"name":"شهید علیرضا کسروی","distance":341.28,"time":24571,"text":" از سمت چپ بپیچید به شهید علیرضا کسروی"},{"name":"شهید برادران کارگری","distance":89.924,"time":6474,"text":" از سمت چپ بپیچید به شهید برادران کارگری"},{"name":"","distance":0.0,"time":0,"text":"پایان!"}],"totalDistance":7146.259,"totalTime":410132}]}

 

 

نظری بنویسید...
ورود با
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…