ساعت پشتیبانی: 8 الی 16 روزهای کاری (گفتگوی آنلاین)
نوشتن یک نظر

تغییر نقشه از اوپن استریت به پارسی جو (بر بستر Open Layers 4)

 

 

برای تغییر نقشه از اوپن استریت به نقشه پارسی جو  (با ویور اوپن لایر ورژن 4) فقط کافی است 2 قطعه کد زیر را در کدهای خود جایگزین نمایید:

گام اول: در کدهای خود قطعه کد زیر را بیابید:

source: new ol.source.OSM()

سپس با کد زیر جایگزین کنید:

source: new ol.source.XYZ({ 
attributions: 'Parsijoo Map', 
  url: 'https://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=tile&x={x}&y={y}&z={z}&apikey=627973149c2041b184e31259821d1306'
})

 

 توجه: در بخش "apikey=" به جای متن مشخص شده کلیدapi  دریافتی از پارسی جو را وارد نمایید. (راهنمای دریافت API Key)

 توجه: در صورت عدم استفاده از API Key اختصاصی خود، ممکن است نمایش نقشه در وب سایت شما با اختلال مواجه شود.


گام دوم: در کدهای خود قطعه کد زیر را بیابید:

view: new ol.View({  
center: [0, 0],

سپس با کد زیر جایگزین نمایید:

view: new ol.View({ 
center: ol.proj.fromLonLat([54.43569,31.57673]),

 توجه: ابتدا مختصات Long و سپس مختصات Lat را وارد نمایید.

 

مشاهده کامل کد:

<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="https://openlayers.org/en/v4.6.5/css/ol.css" type="text/css">
<!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
<script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>
<script src="https://openlayers.org/en/v4.6.5/build/ol.js"></script>
</head>
<body>
<div id="map" class="map"></div>
<script>
// Declare a Tile layer with a parsijoomap source
  var map = new ol.Map({
    target: 'map',
    layers: [
     new ol.layer.Tile({
      source: new ol.source.XYZ({
       attributions: 'Parsijoo Map',
     url: 'https://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=tile&x={x}&y={y}&z={z}&apikey=b79aa829a62541e1897c1fcc2807a177'
   })
     })
    ],
  // Create a View, set it center (longitude! and latitude!) and zoom level
    view: new ol.View({
   center: ol.proj.fromLonLat([54.43569,31.57673]),
     zoom: 14
    })
   });
  </script>
 </body>
</html>
 

تغییر نقشه از اوپن استریت به پارسی جو (بر بستر Leaflet)

 

برای تغییر نقشه از اوپن استریت به نقشه پارسی جو (با لیف لت) فقط کافی است قطعه کد زیر را جایگزین نمایید:

گام اول: در کدهای خود قطعه کد زیر را بیابید:

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {

سپس با کد زیر جایگزین کنید:

L.tileLayer('https://developers.parsijoo.ir/web-service/v1/map/?type=tile&x={x}&y={y}&z={z}&apikey=627973149c2041b184e31259821d1306', {

 

 توجه: در بخش "apikey=" به جای متن مشخص شده کلیدapi  دریافتی از پارسی جو را وارد نمایید. (راهنمای دریافت API Key)

 توجه: در صورت عدم استفاده از API Key اختصاصی خود، ممکن است نمایش نقشه در وب سایت شما با اختلال مواجه شود.


 

نظری بنویسید...
ورود با
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

اولین نظر را ارسال کنید

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…